Anglophobia

英 [,æŋɡləu'fəubjə] 美
  • n. 仇英心理;恐英
Anglophobia
«
1 / 10
»
Anglophobia 厌英者

Anglo, 词源同England. 词根phob, 恨,见claustrophobic, 幽闭恐惧症。

Anglophobia (n.)
1793, from Anglo- + -phobia. Related: Anglophobe; Anglophobic.