portmanteau:两格式旅行衣箱,复合词

来自中古法语portemanteau,旅行箱,行李箱,来自port-,携带,词源同port,porter,manteau,斗篷,披风,外套,词源同mantle.后引申词义复合词,混成词。

该词的英语词源请访问优词词源英文版:portmanteau 词源,portmanteau 含义。