Anglomania

英 美 [,æŋɡlo'menɪə]
  • n. 英国狂;亲英;对英国极端喜爱
Anglomania
«
1 / 10
»
Anglomania 英格兰狂

Anglo, 词源同England. 词根mania, 发狂,来自词根men, 思考,见mind,-ia, 病。

Anglomania (n.)
1787; see Anglo- + mania. Related: Anglomaniac.